PODMÍNKY STUDIA

PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCE PRO DOSPĚLÉ a PLATBA

Klient se může přihlásit na lekci prostřednictvím elektronického rezervačního systému (případně kontaktovat lektorku telefonicky). Každý klient může prostřednictvím systému přihlásit na jednu konkrétní lekci 2 místa a to bez ohledu na to, zda vlastní permanentku či ne. Rezervovanou lekci je možné odhlásit nejpozději 6 hodin před začátkem lekce. V případě neúčasti na neodhlášené lekci bude částka za lekci odečtena z permanentky. 

Lekce jsou v rezervačním systému přístupné a je tedy možné se na ně přihlásit vždy jeden měsíc dopředu.

Klient může platit za lekce jednotlivě v hotovosti ve studiu dle platného ceníku nebo převodem na účet. Klient má možnost pořídit si permanentku, kdy jsou ceny lekcí pro klienta výhodnější, permanentka má ovšem omezenou časovou platnost. Ceny permanentek a jejich platnosti jsou uvedeny v sekci Ceník.


PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCE PRO DĚTI a PLATBA

Lekce jógy pro děti probíhají formou kurzů na celé pololetí (kopíruje školní rok). Rodič tedy dítě přihlašuje na jedno pololetí a platí celý kurz předem hotově ve studiu nebo převodem na účet. Částka za kurz se odvíjí od počtu lekcí v daném pololetí a je zaokrouhlena na celé stokoruny. V ceně za kurz je vždy zohledněna plánovaná nepřítomnost lektorky a prázdniny (tedy termíny, kdy lekce odpadají). V případě zrušení lekce (např. pro nemoc lektorky) bude vypsán náhradní termín. Za zameškané jednotlivé lekce ze strany dítěte nejsou vypsány žádné náhradní termíny. Případnou dlouhodobou nemoc dítěte možno řešit individuálně s lektorkou. 

Rodič může dítě na kurz přihlásit prostřednictvím emailu, telefonu nebo kontaktního formuláře na těchto stránkách.

Nově příchozí dítě má možnost absolvovat první lekci a teprve potom se rozhodnout, zda bude kurz navštěvovat. 


ZDRAVOTNÍ STAV

Klient, který se přihlásí na lekci, tímto přihlášením potvrzuje, že si je vědom svého zdravotního stavu. Pokud má klient nějaká zdravotní omezení, informuje o nich lektorku před zahájením lekce (lekce se účastní nejlépe po předchozí konzultaci s lékařem). Taktéž klientka informuje lektorku předem o případném těhotenství. Klient vždy cvičí na vlastní zodpovědnost.

Stejně tak rodiče jsou si vědomi zdravotního stavu dětí přihlášených do kurzu a o případných omezeních a důležitých skutečnostech informují lektorku v tištěné přihlášce, kterou vyplní před zahájením kurzu.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje,  které od vás získáváme při vyplňování formuláře k rezervaci, registraci nebo vyplnění přihlášky, používáme jen pro kvalitní poskytování našich služeb a po nezbytně nutnou dobu. Vaše údaje nikomu nepředáváme, při rezervaci nebo registraci na našich internetových stránkách jsou Vaše osobní údaje bezpečně uloženy v reservačním systému společnosti Reservio s.r.o. Brno, jejíž Pravidla ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde: 

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a také má právo podat stížnost na způsob zpracování osobních údajů u dozorového úřadu. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu, byl subjekt osobních údajů poučen o právu tento souhlas kdykoli odvolat.

Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích na Vaše osobní údaje se můžete na nás obracet na níže uvedených kontaktech:

Ing. Gabriela Zezulková (IČ: 67533256)

Josefa Homoly 3744/35

76701 Kroměříž

tel.: 737 16 36 19

email: gabriela@jogasberuskou.cz